ézsé építész iroda


AKTUÁLIS

 

Az építési folyamat szereplői 

és azok felelőssége

 

 

cikkeink az építészfórumon: 

 Balaton-felvidéki hagyományőrzés 

 

Vidéki tornácos házak

modern megfelelője 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cikk kereső
 
 

Referencia kereső
ezse cikk kep

Áramot szeretnék!

Szerző: Sándor Gábor
2018-01-26


 Milyen lehetőségeink vannak, ha áramot szeretnénk családi házunkba - hogyan tudunk igényelni és milyen költségei vannak ennek? Valamint, mi a helyzet akkor, ha mi magunk akarunk áramot termelni? Ezekről olvashattok most! Az erőműben megtermelt villamos energia nagyfeszültségen jön ki, majd több fázisban, az ország fontosabb csomópontjaiban, egyre kisebb és kisebb feszültségűre alakítják át transzformátorok segítségével. A szállítást közcélú vezetékekkel oldják meg és Mi, mint fogyasztók már az Európában használatos, szabványban meghatározott 230V-os értéket kapjuk meg, amelyet konyhanyelven „kettőhúsz”-nak is szoktak nevezni.

Az utóbbi évek tendenciája, hogy a korábbi nagyerőművekre épülő hálózatra több kiserőmű csatlakozik. Ezáltal un. decentralizált hálózatot kapunk, aminek eredménye a kisebb veszteség, így hosszabb távon valamivel olcsóbb az energia. Ezek a kiserőművek jellemzően naperőművek, melyek egyenként kb. 150 háztartás energiáját biztosítják.

Villamos energia igény

Amennyiben egy olyan területen vásárolunk telket, ahol még nincs kiépítve a villamos hálózat, akkor legelőször az áramszolgáltató oldaláról le kell tölteni az igénybejelentő nyomtatványt, vagy a területileg legközelebb eső ügyfélszolgálati irodában kell kérni. A nyomtatványt értelemszerűen ki kell tölteni. Sokan már ott gondolkodóba esnek, miután kitöltik a személyes adataikat és a fogyasztási hely adatait, hogy mekkora is legyen az az áram igény.

Egy egyszerű sima családi ház villamos energia igényét vesszük alapul, akkor elég az 1 fázisú un. 1x32A (A = Amper, ez az áramerősség mértékegysége) is. Ez a hétköznapi felhasználásra tökéletesen megfelel, továbbá a villamos energia törvény (továbbiakban VET) kötelezi a szolgáltatót, hogy 32A teljesítményt térítésmentesen biztosítson minden egyes igénylőnek.

Amennyiben kicsit nagyobb energiára van szükségünk, pl. klímák, villanytűzhely, medencefűtés stb. akkor már célszerűbb az un. „ipari áram” bevezetése, amely tulajdonképpen a 3 fázisú villamos energiát jelenti. Ebben az esetben 3x16A (48A), 3x20 (60A) vagy akár 3x32A (96A) a szokásos igény, de természetesen ettől fölfele „bármekkora” értékig el lehet térni. Ahogy azt már az 1 fázisú igénynél is említettem, a 32A-t a szolgáltató a VET értelmében köteles ingyen szolgáltatni, azonban ha ennél nagyobb az igény, akkor a 32A fölötti amperek után 3600Ft+Áfa-t kell befizetni a szolgáltatónak. A 3x16A (48A) után az igénylőnek (48A-32A=16A) 16A x 3600Ft+Áfa = 57 600Dt+Áfa-t kell befizetnie csatlakozási alapdíjként.

 
Ha egy olyan területre szeretnénk villanyt ahol nincs villamos hálózat, abban az esetben is a VET segítséget nyújt, hiszen ilyen esetben is kötelezi a szolgáltatót hogy térítésmentesen építse ki a villamos hálózatot, az un. közcélú hálózatot, legalábbis egy bizonyos hosszig. Ez a 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet 33. §-a tartalmazza. ITT. Lakossági igény esetén, amennyiben villanyoszlopokon helyezik el a vezetéket, 50 m-t ír elő a VET térítésmentesen, ha föld alatt vezetik a villanyt kábelben, akkor 25 m ingyenes. Ha ennél távolabb van a felhasználási helyünk akkor plusz díjakat számítanak fel, amelyet szintén a VET szabályoz.
 
2017 második felében a törvényhozók Magyarország versenyképességének növelése érdekében (2017. LVII törvény) a sima lakossági igények esetén, 32A-ig - ami lehet 10A+10A+12A, de lehet 1x32A is, - a fent nevezett közcélú hálózatra vonatkozó kedvezményeket megduplázta. Így a földben történő elhelyezés esetén 50 m-t, míg az oszlopokon történő elhelyezés esetén 100 m-t köteles az áramszolgáltató térítésmentesen biztosítani.
 
HMKE avagy termeljünk áramot otthon
 
HMKE annyit tesz, mint Háztartási Méretű Kis Erőmű. A hétköznapi életben elterjedt villamos energiatermelő berendezések, legismertebbek a napelemes rendszerek. 
 
A megengedett maximális teljesítményük 50 kVA (kilovolt-amper) 3 fázison, míg 1 fázison a maximum 5 kVA. Mennyi is az 50kVA?! 1 napelem (1,5 m2) = 0,25 kVA
 
 
Amikor süt a nap, a napelemből villamos energia állítódik elő, de ez még nem „olyan”, ami egyből a villamos hálózatra csatlakoztatható, így át kell alakítani. Ezt a munkát végzi el az inverter. Ennek fajtája függ a napelem méretétől és az épületen alkalmazott villamos hálózat fázis számától.
 
Ha valaki HMKE-t szeretne telepíttetni, akkor tömérdek vállalkozást/szakembert talál, ahol szívesen segítenek a megfelelő rendszer kiválasztásában, de természetesen az áramszolgáltatók is készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére! ELMŰ E.ON MNNSZ 
 
Miután a rendszer elkészült és a villanyszámlánk csökkentésének érdekében a közcélú villamos energia rendszerbe szeretnénk csatlakoztatni, akkor az illetékes áramszolgáltatónál engedélyeztetni kell annak üzembe helyezését és hálózatra kapcsolását. A szolgáltató hálózati számításokat végez, hogy a meglévő közcélú hálózat alkalmas-e a HMKE berendezés által termelt villamos energia fogadására. Tapasztalat alapján a 3 fázisú rendszer esetén szinte 100% a fogadóképesség, míg 1 fázisú rendszer esetén már bizony előfordulhatnak problémák. Abban az esetben, ha a meglévő közcélú hálózat nem megfelelő, a szolgáltató tájékoztatást küld, hogy vagy csökkentjük az erőmű teljesítményét és csökkentett teljesítménnyel üzemelhet, vagy beavatkozik és átépíti a hálózatát, de ez természetesen több hónapot jelent. Mindez a szolgáltató költsége, hiszen a VET kötelezi rá.
 
Javaslat az, hogy fogadjuk el a szolgáltató ajánlatát, majd a csökkentett teljesítményű HMKE beüzemelése után adjuk be újra a teljes teljesítményre a bekapcsolási igényünket, mert így igaz, hogy kisebb teljesítménnyel, de már üzemelő erőmű mellett megkezdődhet a közcélú hálózat alkalmassá tétele.
 
Abban az esetben, ha a szolgáltató engedélyezi a bekapcsolást és a szükséges szerződéseket megkötöttük, a meglévő fogyasztásmérőt un. oda-visszatáplált fogyasztásmérőre cserélik le, illetve felprogramozzák térítésmentesen. Ez után már csak süssön a nap!
 
Az áramszolgáltató a VET alapján köteles a megtermelt villamos energiát átvenni 2017. január 1-jétől 34,48 HUF/kwh. KATT.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy éves leolvasás szerinti szaldó elszámolás alapján történik a számlázás, tehát a nyáron megtermelt többletet télen felhasználhatjuk. Ezt csupán a jogszabály engedi, hiszen a váltakozó áramot nem tudjuk tárolni. Mindenesetre ez egy nagyon fontos érv a HMKE mellett, hiszen egy napkollektorral ugyanezt nem tudjuk megtenni, mivel az azáltal megtermelt hőt helyben kell tárolni és elfogyasztani.
 
 
H tarifa 
 
H árszabással a fűtési szezon alatt kedvezőbb áron üzemeltetheti a hőszivattyúknál és a megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszereknél a hő ellátást biztosító berendezéseket, például keringető szivattyúkat, kompresszorokat. Ez a kedvező ár a mindenkori vezérelt árszabásnál nem lehet magasabb.
 
Ha mindennapszaki vagy vezérelt mérő mellé igényli a H árszabást, a mérőhelyen mindhárom árszabásnak külön mérőberendezés kerül felszerelésre.  
 
Mikor van fűtési szezon?
 
A fűtési szezon az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszak.
 
Hogyan igényelhető?
 
A H árszabással elszámolt készülékek csak külön mért, nem leválasztható áramkörre csatlakoztathatók.
 
Napelemes kiserőmű utáni adózás
 
ÁFA
 
A NAV állásfoglalása alapján, amennyiben a háztartási méretű kiserőművet kizárólag a saját háztartásunk szükségleteinek fedezése céljából üzemeltetjük, nem válunk áfa alannyá és nem terhel minket bejelentkezési kötelezettség sem.
 
Abban az esetben, ha a háztartási méretű kiserőművet eleve olyan módon tervezték és építették meg, hogy a várható energiatermelése meghaladja a személyes szükségletet, s így az energiatermeléshez kapcsolódóan akár a rendszeresség, akár az üzletszerűség vélelmezhető, akkor részünkről megvalósul a gazdasági tevékenység, így áfa adóalannyá válunk, be kell jelentkezni. A nagyságrendre vonatkozó, vélhetően minden esetben egyedi elbírálást jelent.
 
JÖVEDELEM
 
Egyéni vállalkozóként, cégként visszavételezett áram számlázandó, így az bevételként kerül majd elszámolásra. Magánszemélyként a visszavételezett áramért kapott térítés konkrét szabályozás hiányában Egyéb jövedelemnek minősül, ami után 15% személyi jövedelemadót és 19,5% egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie a magánszemélynek. A szolgáltató a pluszba megtermelt áramot kb. 50%-os áron veszi vissza. Az ebből származó jövedelem nagyon elenyésző, és a „pénzhez” jutás energiakereskedőkön keresztül elég bonyolult, így az javasoljuk, hogy annyi energiát termeljetek vissza, amennyit felhasználtok. Részletes tájékoztatásért forduljatok a szolgáltatókhoz, ahol szívesen válaszolnak minden kérdésetekre.
 
 
 

 

 

Kommentek:

Hozzászólok:

:: weblapkészítés ::

 Copyright © é z s é 2016 Felhasználási feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat

é z s é +36 1 275 41 23 1112 Budapest Budaörsi út 165. 3. emelet 3.