ézsé építész iroda


Adatvédelmi nyilatkozat

Az é z s é a www.csaladihaztervezes.hu és a www.csaladihazkivitelezes.hu honlap üzemeltetése során betartja az adatok védelme érdekében megalkotott szabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény;
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az é z s é , mint az adatok kezelője és a fent megnevezett honlapok tulajdonosa kétféle célból gyűjt személyes adatokat.

Mit nevezünk személyes adatnak?

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

1. az é z s é  a honlapon való belső tartalomhoz való hozzáférés céljából nevet és e-mail címet kér mindazoktól, akik ezt a szolgáltatást igénybe szeretnék venni. Számukra ily módon egy saját maguk által választott felhasználói névvel és jelszóval védett, csak általuk elérhető személyre szabott tartalom biztosítható.

2. az é z s é  árajánlat adás céljából e-mail címet és telefonszámot kér mindazoktól, akik azt szeretnék, hogy beárazzuk a számukra nyújtandó szolgáltatásainkat

Összességében tehát az adatgyűjtés és kezelés jogalapját az érintett hozzájárulása adja. Az é z s é  minden esetben egyértelmű lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett leiratkozással felmondja a korábban kért szolgáltatást. Ez esetben az é z s é  törli adatbázisából az érintett adatait.

A www.csaladihaztervezes.hu és a www.csaladihazkivitelezes.hu honlapon a webanalitikai szolgáltatást a a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében. A Google Inc.személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Info: www.google.com.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítónk: 03774-0001

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010.04.26.


:: weblapkészítés ::

 Copyright © é z s é 2016 Felhasználási feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat

é z s é +36 1 275 41 23 1112 Budapest Budaörsi út 165. 3. emelet 3.